Politică de Confidențialitate (GDPR)

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (GDPR)

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (GDPR). GDPR este o reglementare unică, direct aplicabilă în toate statele membre ale Uniunii și înlocuiește Directiva 95/46/CE și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Asociația Bikers For Humanity  aplică o politică de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile GDPR, iar ca parte a angajamentului nostru pentru respectarea drepturilor persoanelor ale căror date personale le prelucram transmitem mai jos informații relevante privind modul, scopul, temeiul legal și durata pentru care  prelucrăm datele personale, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați și modul în care puteți  exercitați aceste drepturi.

Ce date cu caracter personal utilizăm?

Prelucrăm datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail), pentru a interacționa cu dumneavoastră (formular de contact, formular de înscriere).

De asemenea, atunci când vizitați unul din site-urile noastre, putem prelucra informații despre dispozitivele utilizate pentru accesarea site-urilor și despre interacțiunea dumneavoastră cu site-urile.

De ce prelucrăm datele dumneavoastră?

Asociația Bikers For Humanity a obținut datele dumneavoastră personale fie direct de la dumneavoastră (pentru  ați interacționat cu noi la unul din evenimentele organizate de Asociația Bikers For Humanity ori ați vizitat unul din website-urile noastre).

Utilizăm aceste date pentru realizarea următoarelor interese legitime ale noastre sau ale partenerilor noștri:

  • Transmiterea de informații privind campaniile umanitare;
  • Pentru a asigura buna funcționare a site-urilor noastre și pentru a îmbunătăți performanța acestora;

Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră?

Pentru a  asigura o experiență cât mai personalizată în interacțiunea cu noi, păstrăm datele dumneavoastră personale pentru o perioada de maximum cinci ani de la ultima dumneavoastră interacțiune cu Asociația Bikers For Humanity, cu excepția cazurilor în care reglementările legale aplicabile impun o perioadă mai mare de stocare. Totuși, nu ne angajăm  păstrăm aceste date pentru întreaga perioadă menționată mai sus și putem șterge sau anonimiza datele dumneavoastră mai devreme.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră?

Asociația BIKERS FOR HUMANITY nu vinde, nu transferă, nu dezvăluie și nu permite accesul la datale dumneavoastră cu caracter personal unor terți care nu au legătură cu activitatea sa.

De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice (Parchet, PolițieInstanțele Judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita?

Intrarea în vigoare a GDPR vă asigura următoarele drepturi pe care le puteți exercita în mod gratuit:

  • Să fiți informat/ă, o dată pe an, dacă Asociația Bikers For Humanity vă prelucrează sau nu datele personale și care sunt acestea;
  • Să solicitați corectarea datelor transmise, în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete;
  • Să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră, pentru motive întemeiate și legitime ce țin de situația dumneavoastră particulară.
  • În cazul prelucrărilor în scop de marketing direct, vă puteți opune oricând în mod gratuit și fară justificare;
  • Să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră, cu excepția situațiilor în care legea interzice ștergerea.


Puteți exercita drepturile menționate mai sus prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@bikersforhymanity.ro
Pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și a intereselor dumneavoastră, vă putem solicita informații suplimentare în scopul identificării dumneavoastră.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră

Atunci când prelucrăm datele dumneavoastrăutilizăm masuri tehnice și organizaționale care  asigure confidențialitatea, disponibilitatea și corectitudinea datelor dumneavoastră.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție (codul numeric personal, actul de identitate, date bancare), sunt prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea lor.

Cu toate acestea, niciun sistem de securitate a informațiilor nu este infailibil. De aceea lucrăm în mod continuu pentru a asigura păstrarea măsurilor noastre de securitate la cel mai înalt nivel și ne angajăm   informam la timp în cazul oricăror incidente de securitate ce ar putea  prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastră.

Actualizat: decembrie 2019

Împreună suntem Bikers For Humanity